برای استفاده از همه امکانات سایت باید جاوا اسکریپت مرورگر خود را فعال کنید.

فدراسيون بايد مبلغ قرارداد دايي را پرداخت کند

عبدالرحمن شاه حسيني رئيس سابق کميته‌ي انضباطي فدراسيون فوتبال به تشريح دلايل اختلاف قضايي پرونده "علي دايي" سرمربي سابق تيم ملي و فدراسيون فوتبال پرداخت.

شاه‌حسيني در پاسخ به اين سوال كه در قرارداد علي دايي با فدراسيون حق با چه کسي است؟ گفت: چند نکته را بايد گفت. در آيين نامه انضباطي فدراسيون که از زمان دادکان بود با تدوين مقرراتي که منطبق با مقررات فيفا بود دست خودمان را بسته بوديم که نتوانيم پرونده ها را بسيار طولاني کنيم.

ماده 16 آيين نامه سابق مي گفت که کميته انضباطي ظرف يک هفته مکلف است که به دعاوي رسيدگي کند و رأي صادر کند و اگر مهلت بيشتري خواست فقط تا يک ماه مي توانند افزايش دهند متأسفانه اين ماده را در آيين نامه انضباطي جديد برداشتند و امروز اگر پرونده‌اي 55 سال يا 60 سال طول بدهند آقايان مي گويند قانوني نداريم که اين پرونده هم بيش از 5 ماه طول کشيد.
 

وي افزود: نکته بعد اينكه متأسفانه در حين رسيدگي به اين پرونده رئيس کميته انضباطي اعلام کرد که اين پرونده نزد آقايان کفاشيان است و اين واقعا جاي تأسف است که پرونده‌اي که يک طرفش فدراسيون فوتبال و يک طرف سرمربي تيم ملي فوتبال است در اختيار يکي از اصحاب دعوا باشد. در تمام دنيا براساس استانداردها و قراردادها اگر يک مربي اخراج بشود نسبت به باقي مانده مدت قراردادش اخراج کننده مکلف است کل مبلغ قرارداد را پرداخت کند.

در اين شک نداشته باشيد آقاي دايي حق دارد معترض شود که چرا طولاني شده و هم معترض شود که چرا به اين شکل رأي صادر شده در خصوص اينکه اعلام شده که دايي نمي تواند به فيفا شکايت کند و اگر شکايت کند به جايي نمي رسد جاي تأسف دارد کساني که دارند کار مديريت مي کنند حداقل اساسنامه فدراسيون فوتبال را که به عنوان مادر مقررات فوتبال ماست و به تأييد فيفا رسيده را بخوانند. کفاشيان هم در ماجراي قرارداد دايي مقصر است. 

وي ادامه داد: بند 2 ماده 63 اساسنامه فدراسيون فوتبال مي گويد در صورت عدم قبول رأي صادره از سوي فدراسيون هر يک از طرفين مي توانند جهت قضاوت نهايي به فيفا مراجعه نمايند پس آقاي دايي اگر به صدور رأي که توسط کميته صادر خواهد شد اعتراض داشته باشند مي توانند به فيفا شکايت کنند و از طرفي من اعتقاد دارم که اين دعوا دعوايي است بين سرمربي تيم ملي کشور با فدراسيون من قبول ندارم که اين پرونده در فدراسيون ماست چون کميته انضباطي زيرمجموعه فدراسيون است از ابتدا دايي مي توانند شکايت کنند حالا مي گوييم مشکلات فوتبالي خودمان را در کشور خودمان حل کنيم بهتر است ولي اينطور اظهارنظر نکنند که دايي نمي توانند به فيفا برود و اگر برود به نتيجه نمي رسد. فيفا در رسيدگي به اين مسائل جدي بوده و هست و با کسي هم تعارف ندارد. 


* دايي 2 سال از قراردادش مانده بود و بعد از باخت مقابل عربستان اخراج شد از طرفي دايي مي گويد من پول 2 سال را مي خواهم فدراسيون مي گويد دايي 9 ماه بعد سرمربي پرسپوليس شد در نتيجه 9 ماه بيکار بود ومتمم چک هم گرفته و امضا کرده و متمم قراردادش هم قبول کرده خب حالا 2 سال را بايد پول بدهند يا 9 ماه؟

مگر اينکه که شرط ضمن عقدي در قراردادش باشد يعني زماني که دايي سرمربي تيم ملي بوده با فدراسيون که اگر ايشان اخراج شد و رفت در تيم ديگري بايد قيد شده باشد که اگر اين‌طور باشد بعد دايي از زماني که رفت پرسپوليس نبايد بقيه پولش را بگيرد ولي من بعيد مي دانم بنده اطلاع دارم و قراردادش را ديدم اينطور نبوده قراردادي است مثل ساير قراردادها شرطي را که محدود کرده باشد نيست بنابراين من اعتقاد دارم ايشان تمام مدت را مي تواند بگيرد.

 


* زماني که ايوانکوويچ سرمربي بود شما عضو شوراي عالي انضباطي بوديد خبر داريد قرارداد يک ميليون و 100 هزار دلاري برانکو مالياتش را فدراسيون داد يا خود برانکو؟ در حال حاضر دايي مي گويد که ماليات من را بايد فدراسيون بدهد فدراسيون مي گويد به ما ارتباطي ندارد خودش بايد بدهد.

واقعيت اين است که اطلاع ندارم ولي کليت را مي توانم بگويم اگر در قرارداد هر شرط بين طرفين قيد شده باشد درخصوص ماليات طرفين که متعهد شده اند بايد عمل کنند و اگر قرار باشد حکمي صادر شود و بعد هم اجرا نشود بهتر است که آن حکم صادر نشود حکم به موقع صادر شود صحيح صادر شود براساس عدالت و زود هم اجرا شود. 


* شوراي استيناف که مقام بالاتر قضايي است نسبت به کميته انضباطي رأي را مي شکند يا تأييد مي کند؟

من فکر مي کنم کميته استيناف بايد اين رأي را نقض کند و براساس آنچه را که مرسوم است در مقررات بين المللي و مقررات خودمان و در قرارداد قيد شده رأي سالم را بدهد جالب است از رأي صادر شده طرفين ناراضي اند.


* پيش بيني تان چيست کميته استيناف چه مي کند؟

اگر رأي صحيح و سالم را بخواهند انتخاب کنند درست اين است که به نسبت بقيه مدت قرارداد دايي بايد فدراسيون را محکوم کنند. قرارداد بستند امضا کردند بايد به مفادش هم پايبند باشند. 


* اين پولي که به دايي بايد داده شود که کفاشيان از جيبش نمي دهد از سرمايه مردم مي دهد اينجا خسارتي به بيت المال وارد شده اينجا پاسخگو چه کسي بايد باشد؟ 


* کسي را که براساس تعلل در انجام وظيفه هنگام انعقاد قرارداد بايد در حين انجام قرارداد اگر تصميمي گرفته که باعث ضرر به بيت المال شود دولت و يا حکومت به کسي که مقصر است مراجعه کند و خسارت‌ها را مطالبه کند حالا هر شخصي مي خواهد باشد تصميمات غلط بنده و شايد جنابعالي باعث شود که به بيت‌المال ضرر بخورد آيا واقعا ما روزي را که با دايي قرارداد بستيم قرار بر اين بوده که با دايي قرارداد 2 ساله 3 ساله ببنديم و وسط کار نقض کنيم خسارت وارد کنيم .

 
* اين مدعي حقوق دولت چه کسي بايد باشد دادستاني يا سازمان بازرسي؟

ورزش ما با توجه به اينکه اين بودجه‌ها از محل رديف سازمان تربيت بدني هزينه مي شود قطعا شخص آقاي سعيدلو است.


* سازمان بازرسي نمي تواند وارد موضوع شود؟

سازمان بازرسي وظايف عام خود را دارد در تمام دادگاه هاي دولتي نمي تواند بازرسي کند گزارش کند. اگر به جرم رسيد اعلام جرم کند در مرجع قضايي اگر جايي تغيير مديريتي را تشخيص داد پيشنهاد کند به بالاترين مقام به مجمع عمومي فدراسيون يا سازمان تربيت بدني جز سازمان بازرسي که بازرسي نهادهاي دولتي را دارد.


وي افزود: سازمان تربيت بدني به عنوان متولي هزينه هاي ورزش کشور از محل بودجه و رديف بودجه خاص خودش هزينه مي شود فرض کنيد بنده عملي را انجام دهم که باعث خسارت چند ميلياردي به بيت المال شود مسئول هستم اگر مقصر باشم.


* کناره گيري شريفي رئيس کميته انضباطي از پرونده آيا محمل قانوني دارد يا يک تصميم شخصي است يا مي تواند اين کار را بکند؟

رئيس کميته در پرونده‌هاي مهم و پرونده هايي که حالت ملي دارد نه تنها نبايد در جلسات عقب نشيني کند بلکه بايد حضور مستمر داشته باشد و در صدور رأي هم نقش داشته باشد هر چند که طبق مقررات اگر در پرونده رئيس کميته انضباطي غايب باشد مي شود با حضور بقيه اعضا رأي صادر کرد ولي ما بايد از مواضع اتهام و از اينکه شبهه‌اي ايجاد نشود در اذهان عمومي دوري کنيم اگر پرونده به اين مهمي فرض کنيد بنده و دايي بوديم نه تنها کناره‌گيري نمي کرديم بلکه از ابتدا تا انتها و صدور و اجراي رأي حضور مستمر داشته باشيم ولي علتش را بايد از شخصي پرسيد که تصميم گرفتند.

تاریخ: 1389/5/20
اشتراک گذاری:          
لینک کوتاه:

نظرات
نام:
ایمیل:
وب سایت:
متن:
کد امنیتی:کد امنیتی
تکرار کد امنیتی: