برای استفاده از همه امکانات سایت باید جاوا اسکریپت مرورگر خود را فعال کنید.

برنامه 5 هفته ليگ دسته اول فوتبال

کميته مسابقات برنامه 5 هفته از رقابت‌هاي ليگ دسته اول فوتبال را اعلام کرد.

برنامه مسابقات 5 هفته اول ليگ دسته اول فوتبال به شرح زير است:

گروه A

هفته اول:

شهرداري بندرعباس-مقاومت سپاسي شيراز

شن سا اراک-صنعتي کاوه تهران

داماش گيلان-فولاد سپاهان نوين

پيام خراسان-اتکا گلستان

گل گهر سيرجان-شهرداري ياسوج

پتروشيمي تبريز-مس رفسنجان

نفت اهواز-تربيت يزد

هفته دوم:

شن سا اراک-شهرداري بندرعباس

فولاد سپاهان نوين-مقاومت سپاسي شيراز

صنعتي کاوه تهران-پيام خراسان

شهرداري ياسوج-داماش گيلان

اتکا گلستان-پتروشيمي تبريز

تربيت يزد-گل گهر سيرجان

مس رفسنجان-نفت اهواز

هفته سوم:

شهرداري بندرعباس-فولاد سپاهان نوين اصفهان

پيام خراسان-شن سا اراک

مقاومت سپاسي شيراز-شهرداري ياسوج

پتروشيمي تبريز-صنعتي کاوه تهران

داماش گيلان-تربيت يزد

نفت اهواز-اتکا گلستان

گل گوهر سيرجان-مس رفسنجان

هفته چهارم:

پيام خراسان-شهرداري بندرعباس

شهرداري ياسوج-فولاد سپاهان نوين اصفهان

شن سا اراک-پتروشيمي تبريز

تربيت يزد-مقاومت سپاسي شيراز

صنعتي کاوه تهران-نفت اهواز

مس رفسنجان-داماش گيلان

اتکا گلستان-گل گوهر سيرجان

هفته پنجم:

شهرداري بندر عباس-شهرداري ياسوج

پتروشيمي تبريز-پيام خراسان

فولاد سپاهان نوين اصفهان-تربيت يزد

نفت اهواز-شن سا اراک

مقاومت سپاسي شيراز-مس رفسنجان

گل گوهر سيرجان-صنعتي کاوه تهران

داماش گيلان-اتکا گلستان

گروه B:

هفته اول:

فولاد يزد-مس سرچشمه کرمان

گسترش فولاد تبريز-داماش درود

مهرکام پارس تهران-استقلال اهواز

نساجي مازندران-ابومسلم خراسان

برق شيراز-آلومينيوم هرمزگان

ايرانجوان بوشهر-پيام مخابرات فارس

شيرين فراز کرمانشاه-سپيد رود رشت

هفته دوم:

گسترش فولاد تبريز-فولاد يزد

استقلال اهواز-مس سرچشمه کرمان

داماش درود-نساجي مازندران

آلومينيوم هرمزگان-مهرکام پارس تهران

ابومسلم خراسان-ايرانجوان بوشهر

سپيدرود رشت-برق شيراز

پيام مخابرات فارس-شيرين فراز کرمانشاه

هفته سوم:

فولاد يزد-استقلال اهواز

نساجي مازندران-گسترش فولاد تبريز

مس سرچشمه کرمان-آلومينيوم هرمزگان

ايرانجوان بوشهر-داماش درود

مهرکام پارس تهران-سپيد رود رشت

شيرين فراز کرمانشاه-ابومسلم خراسان

برق شيراز-پيام مخابرات فارس

هفته چهارم:

نساجي مازندران-فولاد يزد

آلومينيوم هرمزگان-استقلال اهواز

گسترش فولا دتبريز-ايرانجوان بوشهر

سپيد رود رشت-مس سرچشمه کرمان

داماش درود-شيرين فراز کرمانشاه

پيام مخابرات فارس-مهرکام پارس تهران

ابومسلم خراسان-برق شيراز

هفته پنجم:

فولاد يزد-آلومينيوم هرمزگان

ايرانجوان بوشهر-نساجي مازندران

استقلال اهواز-سپيد رود رشت

شيرين فراز کرمانشاه-گسترش فولاد تبريز

مس سرچشمه کرمان-پيام مخابرات فارس

برق شيراز-داماش درود

مهرکام پارس تهران-ابومسلم خراسان

تاریخ: 1389/5/20
کلمات کلیدی: ، ، ، ،
اشتراک گذاری:          
لینک کوتاه:

نظرات
نام:
ایمیل:
وب سایت:
متن:
کد امنیتی:کد امنیتی
تکرار کد امنیتی: