برای استفاده از همه امکانات سایت باید جاوا اسکریپت مرورگر خود را فعال کنید.

رقابت های دوومیدانی قهرمانی اروپا

در ادامه رقابت های دوومیدانی قهرمانی اروپا، در دوی 800 مترمردان، مارسین لواندوسكی از لهستان با كسب زمان یك دقیقه وچهل هفت ثانیه وهفت صدم ثانیه اول شد. در ادامه رقابت های دوومیدانی قهرمانی اروپا كه در شهربارسلون اسپانیا در حال برگزاری است نتایج زیر كسب شد. 

* در 800 مترمردان :
مارسین لواندوسكی از لهستان با كسب زمان یك دقیقه وچهل هفت ثانیه وهفت صدم ثانیه اول شد.
مایكل ریمر از انگلیس و آداكژات از لهستان به ترتیب عناوین دوم وسوم را به خود اختصاص دادند.

*در پنج هزارمتر مردان :
موفراح از انگلیس با كسب زمان سیزده دقیقه و سی و یك ثانیه و هجده صدم ثانیه اول شد. 

خسوس اسپا از اسپانیا دوم شد و هایلا ابراهیموف از جمهوری آذربایجان عنوان سوم را كسب كرد.

* در 400 متر با مانع مردان :
دای گرین از انگلیس باكسب زمان چهل وهشت ثانیه ودوازده صدم ثانیه عنوان نخست را كسب كرد. 

رای ویلیامز دیگر هموطنش و استانیسلا و ملنیكف از اوكراین به مقام سوم رسید.

* درماده پرتاب گوی مردان :
رناودلوینلی از فرانسه گوی را به میزان پنج متر و هشتادوپنج سانتیمتر پرتاب كرد و عنوان نخست را كسب كرد. 

ماكسیم مازوریك از اوكراین با پنج سانتیمتر اختلا ف دوم شد و پرزیمیسلا وژروینسكی از لهستان به مقام سوم رسید.

* درپرتاب وزنه :
آندره ای میخنویچ ازبلا روس با پرتابی به میزان بیست ویك متر و یك صدم سانتیمتر اول شد.

توماژمایوفسكی ازلهستان و رالبارتلز ازآلمان به ترتیب عناوین دوم و سوم را كسب كردند.

* در پرتاب نیزه مردان:
آندریاس توركیلدسن نیزه را به میزان هشتادوهشت متر و سی وهفت سانتیمتر پرتاب كرد و به مقام نخست رسید. 

ماتیاس دی زوردو از آلمان و تروپیتكاماكی از فنلا ند به ترتیب دوم وسوم شدند.

* در 200 متر مردان :
كریستوف لیمایتر از فرانسه با كسب زمان بیست ثانیه و سی وهفت صدم ثانیه اول شد. 

كریستیان مالكوم از انگلیس و مارتیال امبانجوك از فرانسه به ترتیب مقام های دوم وسوم را به خود اختصاص دادند.

* در 1500 متر مردان:
آرتوروكاسادو از اسپانیا با كسب زمان سه دقیقه وچهل و دو ثانیه و هفتاد و چهارصدم ثانیه اول شد. 

كارستن اشلا نگن از آلمان دوم شد و مانوئل المدو از اسپانیا سوم شد.

* در 110 متر با مانع مردان:
اندی ترنر از انگلیس با به دست آورد زمان سیزده ثانیه و بیست وهشت صدم ثانیه اول شد. 

گارفیلددارین از فرانسه و دانیل كیس از مجارستان دوم و سوم شدند.

* در 50 كیلومتر پیاده روی :
یوهان دینیز از فرانسه با زمان سه ساعت وچهل دقیقه وسی وهفت ثانیه اول شد. 

گرزگورزسودول از لهستان دوم شوسرگئیس با كولین از روسیه در جایگاه سوم قرارگرفت .

* در رقابت های بخش زنان و در ماده 200 متر : 

ماریام سومار از فرانسه با كسب زمان بیست ودو ثانیه و سی دو صدم ثانیه اول شد. 

ویلیزاوتابرژینا از اوكراین و الكساندرافدوریوا از روسیه عناوین دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.

* در 400 متر:
تاتیانافیوروا از روسیه چهارصدمتر را در مدت زمان 49 ثانیه و 89 صدم ثانیه دوید و به مقام نخست رسید. 

كسنیااستالوواوانتونینا كریفشابكا دیگر هموطنان وی به ترتیب دوم و سوم شدند.

* در ماده 800 متر:
ماریاساوینووا از روسیه با به دست آوردن زمان یك دقیقه و پنجاه وهشت ثانیه و بیست ودو صدم ثانیه اول شد. 

ویوون هاك از هلند و جنیفرمیدوز از انگلیس دوم و سوم شدند.

* در ماده 400 متر با مانع زنان:
ناتالیاانتیوخ از روسیه مسیر مسابقه را در مدت زمان پنجاه و دوثانیه ونودودوصدم ثانیه دوید و اول شد. 

پازاووانیااستامبولووا از بلغارستان و پیه رشایكزدرایتون از انگلیس به ترتیب دوم و سوم شدند.

*در سه هزار متر تعقیبی زنان :
یولیازارودونووا از روسیه با زمان نه دقیقه هفده ثانیه و پنجاه وهفت صدم ثانیه اول شد. 

مارتادومینگوئز از اسپانیا و لیوبوف خارلامووا از روسیه عناوین دوم و سوم را كسب كردند.

* در  100 با مانع زنان :
نوین یانیت از تركیه صدمتر را در مدت زمان دوازده ثانیه و شصت وسه صدم ثانیه دوید و اول شد. 

دروال اورور از ایرلند و كارولین نیترا از آلمان دوم و سوم شدند. 


*در ماده پرش سه گام زنان :
اولهاسالا دووا از اوكراین با پرشی به میزان چهارده متر و هشتاد و یك سانتیمتر اول شد. 

سیمونالا مانتیا از ایتالیا و سوتلا نابولشاكووا از بلاروس عناوین دوم و سوم را كسب كردند.

* در رقابت های هفت گانه زنان:
جسیكاانیس از انگلیس با كسب شش هزار و 823 امتیاز اول شد. 

ناتالیادوبرینسكا از اوكراین و جنیفراوسر از آلمان رتبه های دوم و سوم را كسب كردند.
تاریخ: 1389/5/10
اشتراک گذاری:          
لینک کوتاه:

نظرات
نام:
ایمیل:
وب سایت:
متن:
کد امنیتی:کد امنیتی
تکرار کد امنیتی: