برای استفاده از همه امکانات سایت باید جاوا اسکریپت مرورگر خود را فعال کنید.

باشگاهها حالا اگر جراًت دارند بیانیه صادر کنند!!/ شريفى: اگر بيانيه اى صادر شود، سايت باشگاه ها مسدود مى شود/مصاحبه هاى غيرفنى شان = محروميت هاى سنگين/ليدرها با ما هماهنگ نيستند /سکوها باید هوشمند شوند!

مجتبى شريفى رييس كميته انضباطى فدراسيون به اهالى فوتبال هشدار داد كه مصاحبه هاى غيرفنى شان با محروميت هاى سنگينى روبه رو مى شود و همچنين گفت كه امسال صدور بيانيه ممنوع است و در صورت صدور بيانيه سايت باشگاه ها مسدود مى شود.
وى درباره حكم محروميت حضور هواداران تراكتورسازى و پرسپوليس از همراهى تيم هايشان و در پاسخ به اين سوال كه شما در طول ۲ فصل
گذشته اعتقادى به محروميت هواداران نداشتيد پس چطور شد كه چنين حكمى را صادر كرديد، گفت: هنوز هم با محروميت مخالفيم اما گفتيم سير مخالفتمان تدريجى است. ما بايد اهالى فوتبال را با كميته انضباطى همسو كنيم. وقتى يك بيمار نزد پزشكى مى رود ابتدا پزشك براى اين بيمار كه احيانا دچار مشكل استخوانى است دارو تجويز مى كند، اگر داروها جواب نداد فيزيوتراپى مرحله بعدى خواهد بود و در پايان اگر پزشك از اين چاره هم نتيجه اى نگرفت مجبور مى شود بيمارش را زيرتيغ جراحى ببرد. آن بيمار هم نمى تواند اعتراض بكند كه شما گفتيد نيازى به جراحى نيست. آن پزشك مجبور شده بيمارش را در آخرين مرحله جراحى كند. ما هم وقتى راه هاى قبلى را طى كرديم و ديديم آنها نتيجه نداد مجبور به محروميت هواداران شديم. اين سير تدريجى به خاطر اين است كه اهالى فوتبال را با خودمان همراه كنيم.
او افزود: وقتى پيشنهادهايمان مبنى بر هوشمند شدن سكوها و پيش فروش اينترنى بليت ها به منظور شناسايى افراد در سكو اجرايى نمى شوند و از آن سو ليدرها با ما هماهنگ نيستند و ما نمى توانيم حقوق و مزايايشان را پرداخت كنيم و همچنين القاى مطالب در سكوها برعهده ما نيست چاره اى به جز اين باقى نمى ماند كه از اهرم محروميت استفاده كنيم، ضمن اينكه سال گذشته ليگ با محروميت هواداران استقلال و پرسپوليس آغاز شد.
وى با بيان اين كه به هيچ تماشاگرى فضاى ملتهب كردن ورزشگاه ها را نمى دهيم، گفت: از نگاه ما هواداران تنها محصور به هواداران روى سكوها نيستند. استقلال و پرسپوليس بيش از۱۰ ميليون هوادار دارد و تعداد تماشاگرانى كه در ورزشگاه حاضر مى شوند با تعداد هواداران اين ۲تيم قابل قياس نيست. بنابراين ما مجبوريم براى در نظر گرفتن منافع كل هواداران و براى اين كه آنها بتوانند از صدا و سيما بازى تيم محبوبشان را ببينند چنين آرايى را صادر كنيم.
شريفى درباره اعتراض باشگاه پرسپوليس و اين كه حكم كميته انضباطى را عجولانه و فاقد اعتبار قانونى خوانده  گفت: دوستانى كه علاقمند به مسايل حقوقى هستند بايد بدانند كه اعتراض به آرا بايد مستدل و به همراه مستندات قانونى باشد و اگر اعتراضى هم وجود دارد بايد از طريق مجارى حقوقى صورت گيرد. اگربخواهيم رسانه اى كردن اين اعتراض ها را راهگشايى كنيم به اين نتيجه مى رسيم كه نبايد اين اعتراض ها را پيگيرى كنيم. اگر قرار است با بازى با كلمات اين اعتراضات را در رسانه ها مطرح كنيم حرفى نيست. ولى تنها در صورتى آرا فاقد اعتبار است كه مستند نباشد و اين آرا با در نظر گرفتن مواد آيين نامه صادر نشده باشد.
وى درباره اعتراض حبيب كاشانى كه گفته در حكم صادره كه در اختيار باشگاه پرسپوليس قرار گرفته امضايى ديده نمى شود، گفت: يك روز پس از بازى پرسپوليس و تراكتورسازى روغنى، عبداللهى و دهميانى در جلسه كميته انضباطى بودند كه با من تماس گرفتند. آنها اعلام كردند كه براساس گزارش ناظر بازى و همچنين ناظر كمكى ما كه در ميان تماشاگران وجود داشته چنين حكمى را صادر كردند. ناظر و نماينده فدراسيون فوتبال ۲ ساعت پيش از شروع بازى در ورزشگاه حاضر بود و در گزارش شان به طور دقيق اعلام كردند كه هواداران كدام تيم شروع كننده غائله بودند و كدام دسته از هواداران به اين مجادلات پاسخ دادند. ضمن اينكه همواره در آرايى كه ما صادر مى كنيم و همچنين در تمامى آراى دادگسترى رسم بر اين است كه اصل راى كه به امضاى اعضاى كميته مى رسد به پرونده ضميمه مى شود و آراى رونوشت برابر اصل شده كه فاقد امضاست به طرفين دعوا ارسال مى شود. اين رسمى بوده كه ما هميشه آن را اجرا كرديم اما اينكه چطور مسئولان باشگاه پرسپوليس به احكام گذشته توجهى نداشته و تنها به اين حكم توجه كرده اند جاى سوال دارد.
شريفى درباره اعتراض كاشانى كه گفته سقف جريمه ۲۰ ميليون تومان است و نه ۳۰ ميليون تومان گفت: در آيين نامه كميته انضباطى با مواد مختلفى مواجهيم كه يكى از مواد به صراحت مى گويم مى توانيم سقف جريمه را افزايش دهيم. ما نبايد يك ماده را بخوانيم و به ديگر مواد توجهى نداشته باشيم.
وى با هشدار شديد به اهالى فوتبال گفت: امسال براى مصاحبه هاى غيرفنى و ايجاد جنجال و خشونت كه مصداق اهانت باشد جريمه هاى سنگين و محروميت در نظر گرفته ايم. ضمن اينكه هيچ باشگاهى حق صدور بيانيه اى ندارد و سايت باشگاه ها هم به غير از اخبار مربوط به تيمهاى ورزشى شان حق پرداختن به مسايل حاشيه اى را ندارند. صدور هرگونه بيانيه ممنوع است چرا كه بيانيه مصاحبه اى مجازى محسوب مى شود و بيانيه باشگاه ها به منزله گفت وگوى مديران باشگاه هاست. اگر سايت باشگاه ها بيانيه اى صادر كنند تا اطلاع ثانوى مسدود مى شوند و كميته انضباطى اين حق را دارد كه جلوى ارسال اخبار سايت باشگاه ها را بگيرد.
رييس كميته انضباطى در پاسخ به اين سوال كه آيا محروميت ها و جريمه هاى كميته انضباطى شامل مديران باشگاه ها هم مى شود گفت: كميته انضباطى بدون در نظر گرفتن شهرت يا جايگاه افراد به تخلف هاى احتمالى مى پردازد. فرقى نمى كند چه كسى تخلف كرده است. مديران باشگاه ها هم بايد جلوى مصاحبه هاى غيرفنى اعضاى باشگاهشان را بگيرند. مديران بايد بدانند هرگونه مصاحبه غيرفنى با محروميت و جريمه سنگين روبرو خواهد شد.
شريفى در پاسخ به اين سوال كه آيا بهتر نبود كه زودتر با اين موارد برخورد مى كرديد، گفت: زمانى كه برخى از فوتبال ناپاك صحبت كردند اگر ما با اين افراد برخورد مى كرديم مى گفتند كميته انضباطى نمى خواهد ناپاكى هاى احتمالى در فوتبال از بين برود. به همين خاطر از افراد مدعى براى حضور در كميته انضباطى دعوت به عمل آورديم. اما آنها حتى به اندازه سرسوزنى هم نتوانستند براى ما دليلى بياورند. بنابراين درصورتى كه ما با مواردى برخورد كنيم كه حمل بر توهين يا اهانت به افرادى شود با فرد متخلف به شدت برخورد مى كنيم.
وى در پايان در پاسخ به اين سوال كه آيا اگر اهالى فوتبال گفت وگويى را انجام بدهند كه به صراحت از كسى اسم نبرند اما نشانى بدهند كه منظورشان كيست آيا مشمول برخورد شما مى شوند يا خير گفت: در مسايل حقوقى عنوانى به عنوان «وصف مشير» داريم كه مى گويد اگر در گفت وگويى اسمى آورده نشود اما نشانه اى داده شود اين صحبت به معناى اسم آوردن است و ما قطعا با فرد متخلف برخورد مى كنيم.
تاریخ: 1389/5/11
موضوع: فوتبال
اشتراک گذاری:          
لینک کوتاه:

نظرات
نام:
ایمیل:
وب سایت:
متن:
کد امنیتی:کد امنیتی
تکرار کد امنیتی: