برای استفاده از همه امکانات سایت باید جاوا اسکریپت مرورگر خود را فعال کنید.

آشنایی با دهمین دوره لیگ برتر فوتبال ایران

ورزش > فوتبال  - همشهری آنلاین:
دهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران از 5 مرداد 1389 در تهران آغاز شد

این مسابقات پس از 297 روز رقابت در روز 30 اردیبهشت سال 1390 به صورت رسمی به پایان خواهد رسید و قهرمان دهمین دوره لیگ مشخص خواهد شد.

در این دوره از لیگ سراسری فوتبال، تیم‌های نفت تهران، شهرداری تبریز و صنعت نفت آبادان جایگزین تیم‌های استقلال اهواز، مقاومت فجر سپاسی و ابومسلم شدند.

دیدار تیم‌های تراکتورسازی و شهرداری تبریز نخستین شهرآورد لیگ دهم خواهد بود که در هفته سوم برگزار می‌شود. سپس در هفته پنجم ذوب آهن و سپاهان شهرآورد اصفهان را برگزار می‌کنند.

در نهایت دیدار رفت تیم‌های استقلال و پرسپولیس 30 مهرماه به میزبانی پرسپولیس و دیدار برگشت 6 اسفند به میزبانی استقلال انجام می‌شود و تعطیلات نیم فصل اول لیگ برتر از 13 آذر سال 1389 آغاز خواهد شد.

پرونده  18 تیم حاضر در دهمین دوره لیگ برتر فوتبال ایران:

 استقلال تهران  استیل آذین    پاس    پرسپولیس    پیکان    تراکتورسازی تبریز    ذوب آهن اصفهان  راه‌آهن   سایپا    شاهین پارس جنوبی  صبا باتری  صنعت نفت آبادان    فولاد خوزستان   فولاد مبارکه سپاهان  مس کرمان     ملوان بندر انزلی شهرداری تبریز   نفت تهران

برای نخستین مرتبه سازمان لیگ برتر برنامه کامل دهمین دوره لیگ برتر فوتبال را اعلام کرد تا مسئولان و مربیان تیم‌ها با تکیه بر آن برنامه‌های آماده سازی خود را طرح‌ریزی کنند.

برنامه کامل مسابقات دهمین دوره لیگ برتر باشگاه‌های کشور:

هفته اول:

ذوب آهن اصفهان - پیکان قزوین/ فولادخوزستان - استیل آذین تهران/ پاس همدان - مس کرمان/ پرسپولیس تهران - تراکتورسازی تبریز/ راه آهن شهرری - سپاهان اصفهان/ شهرداری تبریز - استقلال تهران/ ملوان بندرانزلی - نفت تهران/ شاهین بوشهر - صنعت نفت آبادان/ سایپا کرج - صبای قم

هفته دوم:

استقلال تهران - فولادخوزستان /صنعت نفت آبادان - سایپا کرج/ استیل آذین تهران - پاس همدان/ صبای قم - پرسپولیس تهران/ تراکتورسازی تبریز - راه آهن شهرری/ نفت تهران - شهرداری تبریز/ پیکان قزوین - شاهین بوشهر/ مس کرمان - ذوب آهن اصفهان/ سپاهان اصفهان - ملوان بندرانزلی

هفته سوم:

فولادخوزستا ن - سپاهان اصفهان/ پرسپولیس تهران - سایپا کرج/ استیل آذین تهران - نفت تهران/ ذوب آهن اصفهان - استقلال تهران/ راه آهن شهرری - صنعت نفت آبادان/ شاهین بوشهر - صبای قم/ ملوان بندرانزلی - مس کرمان/ پاس همدان - پیکان قزوین/ تراکتورسازی تبریز - شهرداری تبریز

هفته چهارم:

نفت تهران - فولادخوزستان/ سایپا کرج - ذوب آهن اصفهان/ استقلال تهران - استیل آذین تهران/ صنعت نفت آبادان - پرسپولیس تهران/ صبای قم - راه آهن شهرری/ نفت تهران - فولادخوزستان/ سپاهان اصفهان - شاهین بوشهر/ مس کرمان - شهرداری تبریز/ پیکان قزوین - ملوان بندرانزلی

هفته پنجم:

فولادخوزستان - صبای قم/ ملوان بندرانزلی - سایپا کرج/ استیل آذین تهران - مس کرمان/ استقلال تهران - پیکان قزوین/ راه آهن شهرری - پرسپولیس تهران/ پاس همدان - نفت تهران/ شاهین بوشهر - تراکتورسازی تبریز/ شهرداری تبریز - صنعت ن فت آبادان/ ذوب آهن اصفهان - سپاهان اصفهان

هفته ششم:

مس کرمان - فولادخوزستان/ سایپا کرج - راه آهن شهرری/ پیکان قزوین - استیل آذین تهران/ نفت تهران - استقلال تهران/ پرسپولیس تهران - شاهین بوشهر/ صنعت نفت آبادان - ذوب آهن اصفهان/ سپاهان اصفهان - پاس همدان/ صبای قم - شهرداری تبریز/ تراکتورسازی تبریز - ملوان بندرانزلی

هفته هفتم:

فولاد خوزستان - پرسپولیس تهران/ استقلال تهران - سپاهان اصفهان/ پاس همدان - سایپا کرج/ استیل آذین تهران - تراکتورسازی تبریز/ شاهین بوشهر - راه آهن شهرری/ نفت تهران - مس کرمان/ ملوان بندرانزلی - صنعت نفت آبادان/  شهرداری تبریز - پیکان قزوین/ ذوب آهن اصفهان - صبای قم

هفته هشتم:

صنعت نفت آبادان - فولاد خوزستان/ سایپا کرج - شاهین بوشهر/ پرسپولیس تهران - پاس همدان/ صبای قم - استیل آذین/ مس کرمان - استقلال تهران/ راه آهن شهرری - ملوان بندرانزلی/ پیکان قزوین - نفت تهران/ تراکتورسازی تبریز - ذوب آهن اصفهان/ سپاهان اصفهان - شهرداری تبریز

هفته نهم:

فولادخوزستان - پیکان قزوین/ استقلال تهران - سایپا کرج/ شهرداری تبریز - پرسپولیس تهران/ استیل آذین تهران - صنعت نفت آبادان/  ذوب آهن اصفهان - راه آهن شهرری/ نفت تهران - سپاهان اصفهان/ پاس همدان - صبای قم/ مس کرمان - تراکتورسازی تبریز/ ملوان بندرانزلی - شاهین بوشهر

هفته دهم:

راه آهن شهرری - فولاد خوزستان/ سایپا کرج - شهرداری تبریز/ سپاهان اصفهان - استیل آذین تهران/ پرسپولیس تهران - ملوان بندرانزلی/ صبای قم - استقلال تهران/ تراکتورسازی تبریز - نفت تهران/ شاهین بوشهر - ذوب آهن اصفهان/ پیکان قزوین - مس کرمان/ صنعت نفت آبادان - پاس همدان

هفته یازدهم:

فولادخوزستان - تراکتورسازی تبریز/ استیل آذین تهران - سایپا کرج/ استقلال تهران - پرسپولیس تهران/ شهرداری تبریز - راه آهن شهرری/ نفت تهران - صبای قم/ پاس همدان - شاهین بوشهر/ مس کرمان - صنعت نفت آبادان/  ذوب آهن اصفهان - ملوان بندرانزلی/ پیکان قزوین - سپاهان اصفهان

هفته دوازدهم:

سایپا کرج - فولاد خوزستان/ شاهین بوشهر - استیل آذین تهران/ پرسپولیس تهران - ذوب آهن اصفهان/ تراکتورسازی تبریز - استقلال تهران/ راه آهن شهرری - پاس همدان/ صنعت نفت آبادان - نفت تهران/ سپاهان اصفهان - مس کرمان/ صبای قم - پیکان قزوین/ ملوان بندرانزلی - شهرداری تبریز

هفته سیزدهم:

نفت تهران - سایپا کرج/ فولاد خوزستان - شاهین بوشهر/ استیل آذین تهران - پرسپولیس تهران/ استقلال تهران - راه آهن شهرری/ مس کرمان - صبای قم/ پاس همدان - ملوان بندرانزلی/ پیکان قزوین - صنعت نفت آبادان/  شهرداری تبریز - ذوب آهن اصفهان/ سپاهان اصفهان - تراکتورسازی تبریز

هفته چهاردهم:

ملوان بندرانزلی - فولاد خوزستان/ سایپا کرج - مس کرمان/ راه آهن شهرری - استیل آذین/ صنعت نفت آبادان - استقلال تهران/ پرسپولیس تهران - نفت تهران/ شاهین بوشهر - شهرداری تبریز/ ذوب آهن اصفهان - پاس همدان/ صبای قم - سپاهان اصفهان/ تراکتورسازی تبریز - پیکان قزوین

هفته پانزدهم:

پیکان قزوین - سایپا کرج/ مس کرمان - پرسپولیس تهران/ نفت تهران - راه آهن شهرری/ استقلال تهران - شاهین بوشهر/ استیل آذین تهران - ملوان بندرانزلی/ فولاد خوزستان - ذوب آهن اصفهان/ شهرداری تبریز - پاس همدان/ سپاهان اصفهان - صنعت نفت آبادان/ صبای قم - تراکتورسازی تبریز

هفته شانزدهم:

پاس همدان - فولاد خوزستان/ شهرداری تبریز - استیل آذین تهران/ ملوان بندرانزلی - استقلال تهران/ ذوب آهن اصفهان - نفت تهران/ شاهین بوشهر - مس کرمان/ راه آهن شهرری - پیکان قزوین/ پرسپولیس تهران - سپاهان اصفهان/ صنعت نفت آبادان - صبای قم/ سایپا کرج - تراکتورسازی تبریز

هفته هفدهم

سپاهان اصفهان - سایپا کرج/ پیکان قزوین - پرسپولیس تهران/ مس کرمان - راه آهن شهرری/ نفت تهران - شاهین بوشهر/ صبای قم - ملوان بندرانزلی/ استیل آذین تهران - ذوب آهن اصفهان/ استقلال تهران - پاس همدان/ فولاد خوزستان - شهرداری تبریز/ تراکتورسازی تبریز - صنعت نفت آبادان

هفته هجدهم:

پیکان قزوین - ذوب آهن اصفهان/ استیل آذین تهران - فولادخوزستان / مس کرمان - پاس همدان/ تراکتورسازی تبریز - پرسپولیس تهران/ سپاهان اصفهان - راه آهن شهرری/ استقلال تهران - شهرداری تبریز/ نفت تهران - ملوان بندرانزلی/ صنعت نفت آبادان - شاهین بوشهر/ صبای قم - سایپا کرج

هفته نوزدهم:

فولادخوزستان - استقلال تهران/ سایپا کرج - صنعت نفت آبادان / پاس همدان - استیل آذین تهران/ پرسپولیس تهران - صبای قم/ راه آهن شهرری - تراکتورسازی تبریز/ شهرداری تبریز - نفت تهران/ شاهین بوشهر - پیکان قزوین/ ذوب آهن اصفهان - مس کرمان / ملوان بندرانزلی - سپاهان اصفهان

هفته بیستم:

سپاهان اصفهان - فولادخوزستان/ سایپا کرج - پرسپولیس تهران/ نفت تهران - استیل آذین تهران/ استقلال تهران - ذوب آهن اصفهان/ صنعت نفت آبادان - راه آهن شهرری/ صبای قم - شاهین بوشهر/ مس کرمان - ملوان بندرانزلی/ پیکان قزوین - پاس همدان/ شهرداری تبریز - تراکتورسازی تبریز

هفته بیست و یکم:

فولادخوزستان - نفت تهران/ ذوب آهن اصفهان - سایپا کرج/ استیل آذین تهران - استقلال تهران/ پرسپولیس تهران - صنعت نفت آبادان / راه آهن شهرری - صبای قم/ فولادخوزستان - نفت تهران/ شاهین بوشهر - سپاهان اصفهان/ شهرداری تبریز - مس کرمان/ ملوان بندرانزلی - پیکان قزوین

هفته بیست و دوم:

صبای قم - فولادخوزستان/ سایپا کرج - ملوان بندرانزلی/ مس کرمان - استیل آذین تهران/ پیکان قزوین - استقلال تهران/ پرسپولیس تهران - راه آهن شهرری/ نفت تهران - پاس همدان/ تراکتورسازی تبریز - شاهین بوشهر/ صنعت نفت آبادان - شهرداری تبریز/ سپاهان اصفهان - ذوب آهن اصفهان

هفته بیست و سوم:

فولادخوزستان - مس کرمان/ راه آهن شهرری - سایپا کرج/ استیل آذین تهران - پیکان قزوین/ استقلال تهران - نفت تهران/ شاهین بوشهر - پرسپولیس تهران/ ذوب آهن اصفهان - صنعت نفت آبادان / پاس همدان - سپاهان اصفهان/ شهرداری تبریز - صبای قم/ ملوان بندرانزلی - تراکتورسازی تبریز

هفته بیست و چهارم:

پرسپولیس تهران - فولاد خوزستان/ سپاهان اصفهان - استقلال تهران/ سایپا کرج - پاس همدان/ تراکتورسازی تبریز - استیل آذین تهران/ راه آهن شهرری - شاهین بوشهر/ مس کرمان - نفت تهران/ صنعت نفت آبادان  - ملوان بندرانزلی/ پیکان قزوین - شهرداری تبریز/ صبای قم - ذوب آهن اصفهان

هفته بیست و پنجم:

فولاد خوزستان - صنعت نفت آبادان/ شاهین بوشهر - سایپا کرج/ پاس همدان - پرسپولیس تهران/ استیل آذین - صبای قم/ استقلال تهران - مس کرمان/ ملوان بندرانزلی - راه آهن شهرری/ نفت تهران - پیکان قزوین/ ذوب آهن اصفهان - تراکتورسازی تبریز/ شهرداری تبریز - سپاهان اصفهان

هفته بیست و ششم:

پیکان قزوین - فولاد خوزستان/ سایپا کرج - استقلال تهران/ پرسپولیس تهران - شهرداری تبریز/ صنعت نفت آبادان - استیل آذین تهران/ راه آهن شهرری - ذوب آهن اصفهان/ سپاهان اصفهان - نفت تهران/ صبای قم - پاس همدان/ تراکتورسازی تبریز - مس کرمان/ شاهین بوشهر - ملوان بندرانزلی

هفته بیست و هفتم:

فولاد خوزستان - راه آهن شهرری/ شهرداری تبریز - سایپا کرج/ استیل آذین تهران - سپاهان اصفهان/ ملوان بندرانزلی - پرسپولیس تهران/ استقلال تهران - صبای قم/ نفت تهران - تراکتورسازی تبریز/ ذوب آهن اصفهان - شاهین بوشهر/ مس کرمان - پیکان قزوین/ پاس همدان - (صنعت نفت آبادان

هفته بیست و هشتم:

تراکتورسازی تبریز - فولادخوزستان/ سایپا کرج - استیل آذین تهران/ پرسپولیس تهران - استقلال تهران / راه آهن شهرری - شهرداری تبریز/ صبای قم - نفت تهران/ شاهین بوشهر - پاس همدان/ صنعت نفت آبادان - مس کرمان/ ملوان بندرانزلی - ذوب آهن اصفهان/ سپاهان اصفهان - پیکان قزوین

هفته بیست و نهم:

فولاد خوزستان - سایپا کرج/ استیل آذین تهران - شاهین بوشهر/ ذوب آهن اصفهان - پرسپولیس تهران/ استقلال تهران - تراکتورسازی تبریز/ پاس همدان - راه آهن شهرری/ نفت تهران - صنعت نفت آبادان / مس کرمان - سپاهان اصفهان/ پیکان قزوین - صبای قم/ شهرداری تبریز - ملوان بندرانزلی

هفته سی‌ام:

سایپا کرج - نفت تهران/ شاهین بوشهر - فولاد خوزستان/ پرسپولیس تهران - استیل آذین تهران/ راه آهن شهرری - استقلال تهران/ صبای قم - مس کرمان/ ملوان بندرانزلی - پاس همدان/ صنعت نفت آبادان - پیکان قزوین/ ذوب آهن اصفهان - شهرداری تبریز/ تراکتورسازی تبریز - سپاهان اصفهان

هفته سی و یکم:

فولاد خوزستان - ملوان بندرانزلی/ مس کرمان - سایپا کرج/ استیل آذین - راه آهن شهرری/ استقلال تهران - صنعت نفت آبادان / نفت تهران - پرسپولیس تهران/ شهرداری تبریز - شاهین بوشهر/ پاس همدان - ذوب آهن اصفهان/ سپاهان اصفهان - صبای قم/ پیکان قزوین - تراکتورسازی تبریز

هفته سی و دوم:

سایپا کرج - پیکان قزوین/ پرسپولیس تهران - مس کرمان/ راه آهن شهرری - نفت تهران/ شاهین بوشهر - استقلال تهران/ ملوان بندرانزلی - استیل آذین تهران/ ذوب آهن اصفهان - فولاد خوزستان/ پاس همدان - شهرداری تبریز/ صنعت نفت آبادان - سپاهان اصفهان/ تراکتورسازی تبریز - صبای قم

هفته سی و سوم:

فولاد خوزستان - پاس همدان/ استیل آذین تهران - شهرداری تبریز/ استقلال تهران - ملوان بندرانزلی/ نفت تهران - ذوب آهن اصفهان/ مس کرمان - شاهین بوشهر/ پیکان قزوین - راه آهن شهرری/ سپاهان اصفهان - پرسپولیس تهران/ صبای قم - صنعت نفت آبادان/ تراکتورسازی تبریز - سایپا کرج

هفته سی و چهارم:

سایپا کرج - سپاهان اصفهان/ پرسپولیس تهران - پیکان قزوین/ راه آهن شهرری - مس کرمان/ شاهین بوشهر - نفت تهران/ ملوان بندرانزلی - صبای قم/ ذوب آهن اصفهان - استیل آذین تهران/  پاس همدان - استقلال تهران/ شهرداری تبریز - فولاد خوزستان/ صنعت نفت آبادان - تراکتورسازی تبریز
تاریخ: 1389/5/5
اشتراک گذاری:          
لینک کوتاه:

نظرات
نام:
ایمیل:
وب سایت:
متن:
کد امنیتی:کد امنیتی
تکرار کد امنیتی: