برای استفاده از همه امکانات سایت باید جاوا اسکریپت مرورگر خود را فعال کنید.

قهرماني گاز خراسان رضوي در مرحله سوم مسابقات دووميداني جوانان

ورزش. ورزش‌هاي پايه. دووميداني. ليگ جوانان
تهران - تيم گاز خراسان رضوي به مقام قهرماني سومين مرحله از مسابقات باشگاه‌هاي دووميداني كشور در رده جوانان دست يافت.

به گزارش روز دوشنبه ايرنا، در پايان اين دوره از مسابقات پس از تيم گاز خراسان رضوي كه با ‪ ۲۵۵‬امتياز به مقام قهرماني رسيد، ذوب آهن با ‪۲۰۷‬ امتياز و بوشهر با ‪ ۱۳۲‬امتياز در رتبه‌هاي بعدي قرار گرفتند.

همچنين در دوي ‪ ۴۰۰‬متر با مانع علي شفاف از تيم گاز خراسان رضوي با ثبت زمان ‪ ۵۳‬ثانيه و ‪ ۳۹‬صدم ثانيه ركورد جوانان كشور و در پرش سه گام وحيد صديق از تيم شهيد كجوري قائم شهر با پرشي به طول ‪ ۱۵‬متر و ‪ ۷۳‬سانتي متر ركورد ليگ جوانان را تغيير دادند.

اين مرحله از مسابقات با حضور دووميداني كاراني از ‪ ۲۲‬تيم باشگاهي كشور در ‪ ۱۷‬مردادماه در سنندج برگزار شد.

نتايج به دست آمده در اين مسابقات در مواد مختلف به شرح زير است :
‪ ۱۰‬كيلومتر پياده روي:
‪ -۱‬محمد ماهي از گاز خراسان رضوي ‪ ۴۸/۱۳/۱۷‬دقيقه
‪ -۲‬مصطفي عين پوراز فولاد خوزستان ‪ ۵۳/۱۳‬دقيقه
‪ -۳‬امين زنگنه از ملاير ‪ ۵۵/۴۷/۹۴‬دقيقه
‪ ۴۰۰‬با مانع:
‪ -۱‬علي شفاف از گاز خراسان رضوي ‪ ۵۳/۳۹‬ثانيه
‪-۲‬ميثم كلاته از گاز خراسان رضوي ‪ ۵۶/۱۹‬ثانيه
‪-۳‬پدرام رضائي از بوشهر ‪ ۵۶/۲۳‬ثانيه
‪ ۱۵۰۰‬متر:
‪ -۱‬قاسم فريسات از فولاد خوزستان ‪ ۴/۷/۸۳‬دقيقه
‪ -۲‬خليل مزيدي از گاز خراسان رضوي ‪ ۴/۹/۲۵‬دقيقه
‪ -۳‬عارف اميدي از شهيد كجوري قائم شهر ‪ ۴/۰۹/۹۶‬دقيقه
‪ ۲۰۰‬متر:
‪ -۱‬ياسر ولي زاده از جهاد بوشهر ‪ ۲۲/۰۳‬ثانيه
‪ -۲‬محسن قريشي از ذوب آهن ‪ ۲۲/۲۸‬ثانيه
‪ -۳‬مسعود مجيدي از تبريز ‪ ۲۲/۳۱‬ثانيه
پرش سه گام:
‪ -۱‬وحيد صديق از شهيد كجوري قائم شهر ‪ ۱۵/۷۳‬متر
‪ -۲‬ميلاد دري ساوي از فولاد خوزستان ‪ ۱۵/۴۲‬متر
‪ -۳‬الياس شيرواني از ذوب آهن ‪ ۱۴/۱۷‬متر
‪ ۱۱۰‬متر با مانع:
‪ -۱‬عليرضا مرداني زاده از گاز خراسان رضوي با ‪ ۱۴/۶۳‬ثانيه
‪ -۲‬محمد رضا حسن زاده از ذوب آهن با ‪ ۱۴/۷۹‬ثانيه
‪ -۳‬مرتضي حسيني از ذوب آهن با ‪ ۱۴/۸۱‬ثانيه
پرتاب چكش:
‪ -۱‬پژمان قلعه نوعي از ذوب آهن با ‪ ۵۹/۶۰‬متر
‪ -۲‬مهدي محمدي از ذوب آهن با ‪ ۵۳/۴۴‬متر
‪ -۳‬اكبر مقدري از بوشهر با ‪ ۴۹/۶۳‬متر
پرتاب نيزه:
‪ -۱‬صادق خادمي از جهاد كشاورزي ياسوج با ‪ ۶۵/۰۸‬متر
‪ -۲‬اميد تاجي از گاز خراسان رضوي با ‪ ۶۲/۵۶‬متر
‪ -۳‬امير حسين حسيني از ذوب آهن با ‪ ۵۶/۰۱‬متر
پرش با نيزه:
‪ -۱‬سالار نجفي از بوشهر با ‪ ۳/۷۵‬متر
‪ -۲‬پوريا صادقي از جهادكشاورزي ياسوج با ‪ ۳/۷۰‬متر
‪ -۳‬صادق نراقي از ذوب آهن با ‪ ۳/۵۰‬متر
پرتاب وزنه:
‪ -۱‬عليرضا مهر صفوتي از گاز خراسان رضوي با ‪ ۱۸/۸۳‬متر
‪ -۲‬مهدي ضابري از ذوب آهن با ‪ ۱۶/۹۴‬متر
‪ -۳‬ميثم كياني از ذوب آهن با ‪ ۱۶/۸۰‬متر
‪ ۱۰۰‬متر:
‪ -۱‬حسن تفتيان از گاز خراسان رضوي با ‪ ۱۰/۸۰‬ثانيه
‪ -۲‬علي ميرزاده از بوشهر با ‪ ۱۱/۰۳‬ثانيه
‪ -۳‬مهدي خدادوست از فولاد خوزستان با ‪ ۱۱/۱۰‬ثانيه
‪ ۴۰۰‬متر:
‪ -۱‬احمد عبياد از فولاد خوزستان با ‪ ۴۹/۷۹‬ثانيه
‪ -۲‬سيد رضا كاشف از گاز خراسان رضوي با ‪ ۵۰/۲۸‬ثانيه
‪ -۳‬علي قاسمي از بوشهر با ‪ ۵۰/۷۰‬ثانيه
‪ ۳۰۰۰‬متر:
‪ -۱‬مهدي باباجاني از گاز خراسان رضوي با ‪ ۱۰/۰۳/۷۵‬دقيقه
‪ -۲‬احمد غفاري از ملاير با ‪ ۱۰/۱۲/۲۴‬دقيقه
‪ -۳‬حسن بخشيان از گاز خراسان رضوي با ‪ ۱۰/۲۳/۱۳‬دقيقه
پنج گانه:
‪ -۱‬شفيع خلفي از بافق با ‪ ۲۵۴۴‬امتياز
‪ -۲‬كمال‌الدين سنايي از راه و ترابري گلستان با ‪ ۲۲۸۵‬امتياز
‪ -۳‬حسين نصراللهي از اصفهان با ‪ ۲۲۴۱‬امتياز
‪ ۸۰۰‬متر:
‪ -۱‬محمد شيريان از چهار محال و بختياري با ‪ ۵۲/۶۷‬ثانيه
‪ -۲‬رضا صميمي از چهار محال و بختياري با ‪ ۴۹/۹۱‬ثانيه
‪ -۳‬امين امير زاده از بوشهر با ‪ ۴۹/۶۰‬ثانيه
پرش ارتفاع:
‪ -۱‬محمد رضا وظيفه دوست از ذوب آهن با ‪ ۲/۰۳‬متر
‪ -۲‬بهزاد ايماني از قائم شهر با ‪ ۲‬متر
‪ -۳‬مصطفي اونق از ذوب آهن و ارسلان صفدران از بوشهر با ‪ ۱/۹۵‬متر (مشتركا سوم)
پرش طول:
‪ -۱‬مصيب ناصري از بوشهر با ‪ ۷/۳۱‬متر
‪ -۲‬سبحان طاهر خاني از هتل قزوين با ‪ ۶/۹۲‬متر
‪ -۳‬سعيد منصوري از فولاد خوزستان با ‪ ۶/۷۲‬متر
‪ ۵۰۰۰‬متر:
‪ -۱‬حسين گنج خاني از زنجان با ‪ ۱۵/۳۰/۷۱‬دقيقه
‪ -۲‬صالح حاجي زاده از گاز خراسان رضوي با ‪ ۱۶/۴۶/۳۸‬دقيقه
‪ -۳‬مجتبي بياتي از اصفهان با ‪ ۱۶/۴۷/۹۸‬دقيقه
‪ ۱۰‬هزار متر:
‪ -۱‬سجاد اكبري از ذوب آهن با ‪ ۳۳/۳۷/۴۱‬دقيقه
‪ -۲‬شاهين يزداني از ملاير با ‪ ۳۴/۵۹/۵۰‬دقيقه
‪ -۳‬ترحم آزاد از ذوب آهن با ‪ ۳۵/۴۲/۵۳‬دقيقه
‪ ۴‬در ‪ ۴۰۰‬متر امدادي:
‪ -۱‬ذوب آهن با ‪ ۴۲/۸۷‬دقيقه
‪ -۲‬گاز خراسان رضوي با ‪ ۴۲/۹۶‬دقيقه
‪ -۳‬فولاد خوزستان با ‪ ۴۴/۱۵‬دقيقه

تاریخ: 1389/5/18
اشتراک گذاری:          
لینک کوتاه:

نظرات
نام:
ایمیل:
وب سایت:
متن:
کد امنیتی:کد امنیتی
تکرار کد امنیتی: